Återförsäljare

  • Borås: mod designstudio, Fjällgatan 58. Tel. 033-10 20 00
  • Jönköping: SåIniNordeN, Smedjegatan 21. Tel. 036-12 02 80
  • Malmö:  Fina, Helmfeltsgatan 3. Tel. 070-315 61 16
  • Stockholm: Edursdotter, Hornsgatan 28. Tel. 08-640 12 90
  • Visby: Linarve, St: Hansgatan 25 B. Tel. 0498-21 21 29
  • Västervik: SåIniNordeN, Storgatan 29. Tel. 073-5441838